„Да бъдеш Аватар с машината на времето“ II Ниво

Course Price

900 лв

Course length

3 Дни

„Да бъдеш Аватар с машината на времето“ II Ниво

Instructor

Грета Веселинова

Пътувала е по света, за да се срещне с гурута, лечители, шамани, лекари, учени, за да изучава и натрупа опит в древни и съвременни лечебни, диетични и духовни системи от различни култури по целия свят. В България тя е създала Академия за древни лечебни и духовни практики, наречена "Институт за развитие на съзнанието", а също така ръководи клона на Международния институт за космическа антропология и центрове за възстановяване на Везни, които се намират в центъра на Варна и в покрайнините на Варна, България.

В центровете за възстановяване на Везни тя е комбинирала древни лечебни и духовни практики с най-новата съвременна информационна медицина. Тя е сертифициран учител по йога от Yoga Alliance и Soham Ayur Yoga Ashram в Индия. Също така тя е учила в божествената зона Ошо в Непал и е сертифицирана по лекуване с шаманска енергия, изцеление на пеещи купи и изцеление на чакри. Тя е Рейки Учител. Постигнала е няколко стажа като аюрведа терапевт в Индия. Завършила е магистърска степен по икономика от Варненския икономически университет. Освен че е завършила туризъм в Кеймбридж и Лондонския университет, тя владее свободно български, английски, руски, италиански и немски език. Тя има основни познания по санскрит, древноиндийския език.

About the course

Работа с матрици на Съзнанието – „Информацинни модули“

Структуриране на главния мозък. Настройка на възприятията.
Клетъчно съзнание. Светлинна матрица. Система на човека. Игри с
времето. Реинкарнация. Мегакултури. Стволови клетки. Аспекти на
самопознанието. Трансформационна модулация. Портални връзки.
Плазма. Троен Сириус-Кристал. Окото на Махатма. Сфера на
интеграция. Цифрова матрица. Прародители. Матрица на Орион.
Соларна матрица. Вибрация на Любовта. Кодиране на светлината.
Енергията на делфините. В глъбините на подсъзнанието. Мастер код.
Танц в многомерността.

ЗАДАЧИ:
1. Чрез изменено възприятие с използването на моделирани (Огледалата
на Козирев) и модулирани (холографски) пространства, да се
фиксират информационните потоци от космичекото
пространство.
2. Да се определят способите на приемане и съхранение на
получената информация.
3. Възможност за хармонизация на информационните обекти

* точка на приемане-предаване на информацията – град Варна,
филиал МНИИКА

4. Подготовка на аватара за встъпване в диалог с Космическото
Съзнание. Подготовка за излизане съзнанието на аватара на
широкополюсни вибрационни честоти.
5. Работа с 16 матрици на съзнанието. Вибрационен код.
„Информационни модули“.
6. Переспективи на изследване на Вселената в „пространството“ на
Козиев.

Изучаване формирането на информационни потоци в Холографската
Вселена на Козирев с използване на индивидуални образно-символни
модулни системи
• Работа с информационни обекти, холограми, информационни
потоци, енергийни субстанции.

• Уникална възможност за открит достъп на съзнанието във всяка
точка на Вселената от зоната на уплътнена енергия-време,
формирани в ОК.
• Обект на изследването. Индивидуалното съзнание на аватара като
елемент на космическото съзнание на Човека.
Изполдва се „инструмент“, създаден от Висшия Разум – собствения
организъм и мозък на аватара-изследовател. Структуризацията на
съзнанието и формирането на креативно възприятие е основно за познанието
на обкръжаващата реалност в условията на „камертон“, настроен в
моделираното хоографско пространство.
Съзнанието на оператора самостоятелно определя за себе си този
способ на структуриране, който максимално да е определен и да се
възприема от всички системи на личността.

ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ МОДУЛИ

Програмата има „нулева зона“ или точка на влизане в моделираното
пространство, програмен код, 72 информацинни нива: десет от които се
състоят на свой ред от 12 „модула“, едно информационно ниво съдържа 16
матрици, друго едно информационно ниво – 9 „модула“. Точката на влизане
е обозначена също като „модул“. Програмата съдържа общо 164 „модула“,
девет от които два пъти се повтарят в разни информационни нива и се
явяват точки на свързване на информационни потоци в моделираното
пространство.
1. Влизане в „нулева зона“.
2. Програмен код.
3. Модули на всички информационни нива. Фиксиране на съзнанието.
Възникване на резонансно взаимодействие.
4. Запознаване с вибрационните редове.
5. Работа с модулите, фиксиране на точки на свързване на
информационните потоци в моделираното пространство: 9 модула.
6. Модулите на 12-то информационно ниво.
7. Връщане в нулевата зона.
8. Получаване на свой алгоритъм на работа с информацията.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ЧОВЕКА ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С
ГАЛАКТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО НА РАЗУМА

Хоризонтални и вертикални информационни връзки.
Съзнанието на „аватара“ се учи, използвайки различни способи на
възприятие, да отделя информационните потоци и да фиксира базови връзки
в колективното безсъзнателно информационо пространство в процеса на
взаймодействие с интелектулните полета на колективното съзнание.
Интелектуално-психологическата методология, с помощта на която се е

създала индивидуалната модулна система базираща се на научно-
експериментален материал за работа в моделирани пространства.

Резултатите от глобаните есперименти позволяват да се приближим към
диалог с „живото пространство“.
„Модулът“ подволява на аватара да възприеме резонанса на
постъпващата информация и да се създаде резонансно поле между
аватара и космофизическата среда.
10-те експериментални холограми съдържат информация от различни
галактически сектори.
Програмата „Модули“ може да бъде разгледана като опит за създавене на
интегрална система от кодови сигнали за взаимодействие на съднанието на
Човека с Космическия Разум.
Изход на други информационни нива притижава Човека към
първосъздаденото Космическо Съзнание. За това способстват именно
работата в зоната на „уплътнената енергия-време“, модулирана в ОК.
Всички съставни „модули“ се явяват различни звена от единна
Вселенска холографическа система, взаимодействието с която е
единствено възможно чрез внасяне в нея на хармонични формации.
В режима на формиране на модулните структури могат да се
хармонизират както несъвършенните съставляващи информационните
обекти, така и личностните процеси на индивида, ракриващ своите
космофилни резерви.
Програмата „Информационни модули“ може да бъде използвана за
настройка и хармонизация на енерго-информационното поле на
човека в координатите на „био-социо-духовното“ триединство за влизане на
Човечеството в семейството на Космическите Цивилизации.